Sibirya Araştırmaları Dergisi
www.siberianstudies.org
Cilt 1, Sayı 2  Bahar 2013  (ISSN: 2147-8104, E-ISSN: )
Sergen Çirkin

NO Makale Adı
1365073442 GÜNEY SİBİRYA NEOLİTİK ÇAĞ KÜLTÜRLERİ

ÖZET
Güney Sibirya orman ve step kültürlerinde Neolitik hayatın başlangıcı, bölgedeki konar-göçer halkların yerleşik hayata geçiş denemeleri, Güney Sibirya’da kurulan ilk köyler bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Bu makalede ayrıca Sibirya bölgesinde ölü gömme adetleri, inanç sistemleri ve Şamanizm’in Güney Sibirya coğrafyasında şekillenmesi, dünya tarihinde ilk çanak çömleğin üretimi, konar-göçer ekonomiden yerleşik ekonomiye geçiş aşamaları gibi konulara da değinilmiştir.