Sibirya Araştırmaları Dergisi
www.siberianstudies.org
Cilt 1, Sayı 3  Güz 2013  (ISSN: 2147-8104, E-ISSN: )
Abdrasul ISAKOV

NO Makale Adı
1381430896 YENİSEY KIRGIZLARI İLE CENGİZ OĞULLARININ SİYASİ MÜNASEBETLERİ (XIII. YÜZYIL)

Özet
XIII. yüzyıl Avrasya halkları için önemli bir dönüm noktası olmuştur. Konargöçer hayat tarzı benimseyen ve Hun, Göktürk ve Uygur Kağanlıklarının mirasçısı olan Moğollar, bozkırdaki kabilelerin başını birleştirerek büyük bir imparatorluk kurdular. Bu imparatorluk bazı milletler için şanlı bir tarih olurken, diğerleri için felaketin başlangıcıydı. 840 yılında Uygurları yenerek bozkıra egemen olma iddiası taşıyan Yenisey Kırgızları için, XIII. yüzyıl hiç de kolay geçmedi ve bu yüzyıldan sonra Kırgızların ekseni Tanrı Dağları bölgesine doğru kaydı.
Bu çalışmamızda Kırgız tarihi cihetinden bakarak XIII. yüzyıl Kırgız-Moğol ilişkilerini açıklamaya çalışacağız. Çalışma giriş, üç bölüm ve sonuç kısımlarından oluşmaktadır.
Anahtar kelimeler: Yenisey Kırgızları, taht mücadeleleri, Kırgız isyanları, Kırgızların sürgün edilmesi.