Sibirya Araştırmaları Dergisi
www.siberianstudies.org
Cilt 1, Sayı 3  Güz 2013  (ISSN: 2147-8104, E-ISSN: )
Doğan ÇOLAK

NO Makale Adı
1394804177 TÜRKİYE’DE SİBİRYA TÜRK TOPLULUKLARININ HALK EDEBİYATLARI HAKKINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR ÜZERİNE BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ

Özet
Çalışmada Sibirya’da yaşayan Türk Topluluklarından Saha, Tuva, Hakas, Altay ve Şorlar üzerine Türkiye’de yapılmış halk edebiyatı çalışmaları alfabetik olarak künye şeklinde sıralanmıştır. Sonuç kısmında sayısal verilere dayanarak Sibirya grubu Türk boylarının halk edebiyatı çalışmalarının analizi yapılmıştır.