Sibirya Araştırmaları Dergisi
www.siberianstudies.org
Cilt 3, Sayı 7  Bahar 2015  (ISSN: 2147-8104, E-ISSN: )
Muvaffak DURANLI

NO Makale Adı
1426441617 YAKUTLARIN İNANÇLARINA GÖRE ÇOCUK VEREN VE LOHUSAYI KORUYAN TANRIÇA VE BU TANRIÇA İLE BAĞLANTILI GELENEK VE TÖRENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME

Yakut Türklerinde çocuk veren ve lohusayı koruyan tanrıçanın genel adı Ayıısıt/Ayııhıt’tır. O çocukları ve hamile kadınları korur. Doğum sırasında birden ortaya çıkar, kadının kolayca doğumu gerçekleştirmesine yardım eder, yeni doğanı kutsar ve doğumdan sonraki üçüncü gün evden ayrılır.
Bu makalenin temel amacı Ayıısıt/Ayııhıt ve onunla bağlantılı gelenek ve törenler hakkında bilgi vermektir.
Anahtar Kelimeler: çocuk, lohusa, tanrıça, gelenekler, törenler