Sibirya Araştırmaları Dergisi
www.siberianstudies.org
Cilt 3, Sayı 7  Bahar 2015  (ISSN: 2147-8104, E-ISSN: )
Zülfikar BAYRAKTAR

NO Makale Adı
1426593492 GÜNÜMÜZ ŞAMANİZM ARAŞTIRMALARINDA TRENDLER

Bu çalışmada Şamanizm konusundaki son araştırmalar incelenmiş ve tartışılmıştır. 1990’ların başından bu yana antropoloji, ilahiyat, arkeoloji, bilişsel bilimler, etnomüzikoloji, tıbbi antropoloji, sanat tarihi ve etnobotani alanlarında verilmiş eserler incelenmiştir. İncelemeler, Şamanizm geleneklerine başvuran topluluklara odaklanan belirli etnografik vaka araştırmalarına olan güçlü ilginin devam ettiğini göstermiştir. Şamanist gelenekler; araştırma ideolojisi konularına yoğun bir özen gösterilmekle birlikte kendi tarihsel ve siyasi bağlamları içinde gitgide daha fazla araştırılmaktadır. Bu çalışma kapsamında; eski geleneklerin yeniden hayata geçirilmesi, neoşamanizm, arkeoloji, cinsiyet, antropoloji tarihi ve bilişsel din araştırmaları konularındaki yeni trendler öne çıkarılmıştır.