Sibirya Araştırmaları Dergisi
www.siberianstudies.org
Cilt 3, Sayı 8  Güz 2015  (ISSN: 2147-8104, E-ISSN: )
Recep KARDEŞ

NO Makale Adı
1452089460 YAKUT (SAHA) TÜRKÇESİNDE İKİLEMELER

Türkçenin tarihi dönemlerinden beri kullanılan ikilemeler, anlamı pekiştirmek, kavramları güçlendirmek ve cümleye ahenk katmanın yanı sıra dilde yeni kelimeler türeterek dilin sözvarlığının zenginleşmesine katkı sağlar. Bu dil yapısı gerek kavramlaştırma gerekse söz dizimi açısından önemlidir. Bu çalışmada Yakut (Saha) Türkçesiyle yazılmış edebi eserlerden ve sözlüklerden tespit ettiğimiz ikilemeleri; diziliş, anlam, yapı, sözcük türleri ve kökenleri bakımından sınıflandırıp inceledik. İnceleme sonucunda elde ettiğimiz verilerden hareketle Yakut (Saha) Türkçesindeki ikilemelerin karakteristik özelliğini ortaya koymaya çalıştık.
Anahtar Kelimeler: İkileme, tekrar, Yakut Türkçesi, Sınıflandırma, anlam, yapı, köken, diziliş.