Sibirya Araştırmaları Dergisi
www.siberianstudies.org
Cilt 4, Sayı 9  Kış 2016  (ISSN: 2147-8104, E-ISSN: )
Setsu FUJİŞİRO

NO Makale Adı
1483610952 RUSÇADAN KOPYALANAN EMİR KİPLİ FİİL BİÇİMLERİNDEN TÜRETİLEN SAHACA FİİLLER

Bu çalışmada Sahacaya Rusçadan kopyalanan emir kipinde çekimlenmiş fiil biçimleri, bunlar ile morfolojik ve analitik yolla türetilen Sahaca fiiller listelenmekte, bu kopyalama şeklinin diğer Türk dillerinde ve Tunguz dillerinde görülüp görülmediği araştırılmakta ve bunun genetik mi yoksa çevresel karakteristikten mi kaynaklandığı irdelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sahaca, Rusça kopyalar, fiil kopyalama.